מפקח

אין מניעה להראות את ההסכם למפקח. למרות שעינינו של המפקח הוא הנושאים הטכניים ולא המשפטיים
תאריך:9/3/2017 2:36:33 PM