טיוטת חוזה

מהו הזמן המשוער להכנת טיוטת חוזה לאחר אישור הדיירים.
תאריך:8/22/2017 12:02:59 PM