חוות דעת מפקח-חתימת הסכם עם היזם

אני מעוניין לדעת אם כדאי ונהוג להתייעץ עם מפקח ולהראות לו טיוטה סופית לחוזה מול יזם לפני חתימה של כל הדיירים לפרויקט תמ"א 38/1.
תאריך:8/20/2017 3:43:19 PM