פיצול דירה במסגרת תכנית חיזוק 38/1

שלום במסגרת תכנית חיזוק ( 38.1), אחד הדיירים מעוניין לפצל על חשבונו את הדירה שלו. אחת מהדירות המפוצלות תקבל את השטח הבנוי הנוסף (15 מ"ר)והשניה לא. שתי הדירות יקבלו מרפסות שמש ויזכו להטבות הכלליות (חיזוק המבנה, מעלית, שיפוץ חזיתות) האם הפטור ממס במסגרת תמ"א 38 יחול על דירה אחת בלבד או על שתיהן?
תאריך:8/14/2017 10:43:18 AM