מיסוי בתמ"א 38/2

במסגרת פרויקט תמ"א 38/2 (פינוי בינוי) בעל דירה מחליף את דירתו בדירת יזם הקטנה משלו ומקבל תשלום מהיזם בגין ההפרש בין ערכי הדירות. לדברי היזם עליו לשלם מע"מ ומס רכישה על הסכום שהוא משלם לבעל הדירה בגין ההפרש. היזם מבקש להשית חלק מתשלום המיסים הללו על בעל הדירה. אבקש לדעת האם אכן היזם חייב במיסים אלו, ואם כן, מה שיעורם והאם מקובל לדרוש מבעל הדירה השתתפות בתשלומם. תודה
תאריך:7/16/2017 5:09:47 PM