מיקום גרוע בפינוי בינוי

אני בעל דירה במיתחם של 7 בניינים. דירתי נמצאת במרכז עם כיווני אויר טובים. אנו נמצאים בשל מתקדם עם יזם וקבלן. אשר הוסיף עוד 2 דירות סנדוויץ שלא היו עד כה (בנוסף לזכויות בניה שקיבל לגובה.) לרוב הדיירים השאירו את אותו מיקום רק לי ולשני שכנים שלי מאותו צד נתנו מיקום גרוע בקצה המתחם סמוך לכביש ראשי וכיווני אויר נחותים. איזה גוף יכול לעזור לנו לקבל את מיקומיינו המקורי? ולאלץ אותו להתאים את התוכנית האדריכלית לכך שגם אנחנו נוכל להשאר במיקומנו הנוכחי.
תאריך:7/1/2017 5:37:18 PM