שכ"ט

נתבקשתי עי קרוב משפחה שבחו"ל לייצגו מול העו"ד והרשויות, בהליך תמא מיוחד בבניין ישן ,שבו יוענק לדיירים רק חיזוק המבנה ושיפוצו , והדיירים והעיריה ייתגמלו את הקבלן בהסכמה לניוד זכויות הבניה לאזור אחר בעיר.(יש אפשרות תיאורטית כזו בפרט במקומות שאין אפשרות לתמא רגילה כי אין מקום לחניה נוספ וכו). מה יהיה הוגן ומקובל שכרי ,כדוגמה, לעניין כזה? בלי לתפוס במילה
תאריך:6/18/2017 11:51:03 AM