הסבת המקלט

בבניין שלנו יש מקלט משותף האם לאחר שייבנו במסגרת התמ"א ממדי"ם לכל הדירות ניתן יהיה להסב את המקלט לשטח עיקרי? כמו דירה/משרד?
תאריך:4/24/2017 5:25:54 PM