צודק בהחלט להתרחק ולא לעשות שום עיסקה

באמת לא אמינים וגם לא מיקצועיים
תאריך:4/17/2017 1:17:43 PM