בלוני גז

השינוי היה חייב להיות ידוע כבר בשלב הבקשה להיתר, ובוודאי בקבלת ההיתר (ולא רק בביצוע). אני מציע לפנות לעו"ד הדיירי לבדוק הנושא.
תאריך:3/13/2017 8:23:24 AM