דירת גן

בד"כ אם יש ממד לכל הדירות אז אפשר להשתמש במקלט הישן לשימושים אחרים
תאריך:3/3/2017 10:45:09 AM