למה לא עונים פה לשאלות??????

למה
תאריך:3/2/2017 10:45:52 AM