פגיעה בתוך הדירה במהלך תמ“א 38

אנחנו בסיום בניה של תמ“א 38.אני גרה בקומה רביעית ואחרונה הקבלן בנה מעלי 2.5 קומות.שאלה האם אני זכאית עדיין לפיצוי גם את כבר הסתיימה הבניה
תאריך:2/4/2017 8:01:01 AM