התנגדות

קנינו דירה בפרוייקט שמתבצעות כבר עבודות שנה וחצי לאחרונה נודע לנו שיש התנגדיות מצד הדיריים הקימים על הוספת 2 דירות בקומה האחרונה. במקור זה היה צריך להיות דופלקס שעולים מקומה 6 לשבע. היזם בסופו של דבר לקח תקומה האחרונה 7 ובנה שם שתי דירות. מה זה מבחינת העירייה?
תאריך:1/14/2017 11:59:04 PM