התנגדות

יכולים, אבל הועדה המקומים תבחן את התנגדותם באופן מקצועי.
תאריך:8/30/2016 6:21:46 PM