עלייה בקומות

נהוג שישנה עלייה של קומה עד מקסימום 2. נהוג גם שהעלייה אחידה לכל הדירים.
תאריך:8/30/2016 6:21:01 PM