אחוז הסכמה של בעלי בתים

בבניין שלנו יש שני סוגים של בתים - חדר וחצי ושלושה חדרים, סה"כ 16 דירות. החדר וחצי רשום בטאבו כחצי מערך הרכוש המשותף של דירת שלושה חדרים. האם הסכמה של שני שליש פירושה שני שליש מהדיירים, או שני שליש מהזכויות (כלומר שלבעל דירה בת 3 חדרים יש יותר ערך מדירה של חדר וחצי)?
תאריך:8/24/2016 3:31:58 PM