האם שכנים שעשו בעצמם תמא יכולים להתנגד לתמא בבית סמוך?

תאריך:8/20/2016 11:22:30 AM