סתימה בבנין עקב עבודות תמא 38

עקב שנוי צנרת יש מדי פעם סתימות
תאריך:8/14/2016 9:35:46 AM