מידות נטו או ברוטו

דרך תמ"א 38 ניתן לקבל עד 25 מ' הרחבות ו-12 מ' מרפסות. 1. שטח רצפה? נטו? ברוטו? 2. חדר שמש שייך למרפסות או להרחבות? 3. מרפסת מקורה ומרפסת לא מקורה נחשב כאותו דבר? תודה!
תאריך:7/3/2016 2:35:33 PM