(ללא כותרת)

האם צריך 100% הסכמה מהדירות הנפגעות? או גם כאן 66% תופס?
תאריך:6/6/2016 12:37:27 AM