(ללא כותרת)

4/5 מבעלי הדירות שמחזיקים ב4/5 מהרכוש המשותף
תאריך:2/2/2016 4:39:56 PM