יפוי כח

אני ממש לא ממליץ לחתום על יפוי כח לפני הסכם סופי עם היזם !!
תאריך:1/20/2016 8:54:26 AM