שטח פלדלת

שטח מרפסת פתוחה ממש לא נחשב כשטח עיקרי !
תאריך:9/2/2015 9:57:24 AM