פגישה אישית

אני דווקא נגד פגישות אישיות. לדעתי ההסכם צריך להיות שקוף בין כל הדיירים. הפרדת הכוחות גורמת לחוסר אמון, ריב דיירים ודחיית הפרוייקט.
תאריך:9/2/2015 9:56:38 AM