רוב דרוש

הרוב הדרוש הוא 80% מבעלי הזכויות בקרקע. משקל הקולות נקבע ע"פ החלק ברכוש המשותף.
תאריך:8/31/2015 4:36:26 PM