מרפסות

חייבים להכיר את המקרה באופן פרטני. באופן כללי, אם הכשרת המרפסת היא משהו שנברה או נסגר באופן שמאפשר הכשרה, כנראה שזה לא יפגע במימוש תמ"א - אבל שוב עלמנת לתת תשובה מקצועית - חייבים להכיר את המקרה לעומק. מציע לך להתיעץ עם איש מקצוע.
תאריך:8/19/2015 5:16:16 AM