קשר בין סגירת מרפסת לבניית ממדי"ם

השאלה היתה האם הכשרת סגירת מרפסת עלולה לפגוע במי שמבקש לבנות ממדי"ם? תודה
תאריך:8/16/2015 11:34:43 PM