מניעת הכשרת סגירת מרפסת

ועד הבניין מקדם תוכניות להרחבת דירות באמתלה של צורך בממדים (יש מקלט תיקני גדול). יחד עם זאת הוא מונע מדייר בבניין להגיש בקשה להכשרת סגירת מרפסתו שנעשתה לפני עשרות שנים. האם ידוע לכם מה יכולה הסיבה לטירפוד בקשה זו? תודה ויום טוב.
תאריך:8/11/2015 11:38:54 AM