הבטחת שכ"ד בתמא תיקון 2

האם חובה על היזם לתת ערבות בנקאית ואוטונומית להבטחת המשך קבלת שכ"ד במקרה פשיטת רגל? מדובר בתמ"א הריסה ובניה מחדש. מה פרוש "תשלום השכירות באמצעות התחייבות של הבנק המלווה"? האם יש בכך הבטחת תשלום גם במקרה פשיטת רגל?
תאריך:2/8/2015 10:44:58 AM