חתימה/ הסכמה

בהנחה שיש הסכמה של 66 אחוז מהדיירים לביצוע פרויקט תמא. ואני לא מסכים. מה האופציות העומדות ברשותי? אי ההסכמה היא בשל היותי אדם מבוגר ולא בריא . זה לא יוסיף לי לחיות באתר בנייה כשנתיים. מה אוכל לעשות?
תאריך:1/27/2015 11:53:42 PM