מקומות חניה

האם במסגרת תמא כאשר הקבלן מבטיח לכל דייר שני מקומות חניה בבניין החדש, הדייר או הקבלן יהיה חייב על כך במס?
תאריך:1/19/2015 2:51:20 PM