עו"ד לתמ"א 38-2

באיחוד 2 בנינים לביצוע תמ"א 38-2 האם ישנה בעיה במינוי 2 ען"ד אחד לכל בנין תודה
תאריך:1/18/2015 9:06:32 AM