דיור חלופי

אין מחויבות לדיור חלופי - זה נושא מסחרי בין הדיירים ליזם.
תאריך:9/28/2014 7:18:23 AM