ממדים לא בשטח המגרש

זאת סוגיה ממש קלה, פעם שתוגש תוכנית לעירייה תהיה בה מפת מדידה ויהיה מאוד ברור איפה הממדים. הם לא יוכלו להיות בשטח השכן.
תאריך:8/6/2014 4:53:32 AM