תהליך תמ"א

היכן יכולה לברר אם הבניין מתוכנן לתמ"א 38 והאם קיבל אישורים ובאיזה תהליך?
תאריך:8/5/2014 1:28:20 PM