דירה שכירה

שכירות לדיירים הוא נושא למשא ומתן בין הדיירים ליזם. ברוב מוחלט של המקרים אין השתתפות בשכר דירה.
תאריך:8/5/2014 5:47:19 AM