מגורים בזמן השיפוץ

האם החברה המשפצת מחוייבת לשכן את הדיירים או בעלי הבתים בדירות שכורות עד שהשיפוץ יושלם? ולכמה זמן?
תאריך:8/4/2014 7:45:12 PM