ערבות לדמי שכירות

שלום, האם ערבות לדמי שכירות מקובלת רק בעסקת פינוי בינוי או גם בעסקת תמא 38/1 בה החברה היזמית התחייבה להשלמת תשלום דמי שכירות לבעלי דירות המשכירים את דירתם אשר יספגו הפסדים בדמי השכירות בתקופת הבנייה? מה גובה ערבות הבדק המקובל, בתמא 38 בת"א? האם תוכל לתת קנה מידה לערבות ביצוע שיש לקבל מהחברה הקבלנית בתמא 38/1? איזה סוג ביטוח יש לדרוש מהקבלן? תודה רבה, חגית
תאריך:10/21/2013 9:40:21 AM