החלפת עו"ד

אנחנו בתהליכים של בחינת פרויקט תמ"א (בשלב החתמת הדיירים) וקיימת התמרמרות של חלק מהדיירים כלפי העו"ד שבחרה נציגות הבניין ושמלווה את הפרויקט בחודשים האחרונים. הנציגות חתומה בשם הדיירים מול העו"ד על מסמך התקשרות מתחילת התהליך. האם ניתן להחליף את העו"ד באמצע הדרך?
תאריך:10/19/2013 5:32:04 PM