דירה חדשה עפ פיר של המעלית בתוך הדירה

רציתי לשאול אם מישהו שקנה או נמצא בדירה שהפיר של המעלית צמוד בתוך הדירה? האם יש בעיות עם זה? רעש וכדומה??
תאריך:10/16/2013 12:07:37 PM