שכירות בזמן התמ"א

זה נושא מסחרי לחלוטין ולמו"מ עם היזם/קבלן. בד"כ זה לא מקובל.
תאריך:10/15/2013 1:02:18 PM