שכ"ט אדריכל-מהנדס

לצפות ל 250 אלף ש"ח. יש הוצאות נוספות. מדידה, בדיקות קרקע ועוד.
תאריך:6/3/2013 6:41:07 PM