שכירות בזמן תמ"א

שכירות בתקופת התמ"א היא נושא מסחרי בין היזם לדיירים, לדעתי לא ניתן לחייב יזם לשלם שכ"ד לדיירים.
תאריך:6/2/2013 9:13:11 AM