חלקה משותפת

חייבים ללמוד את התוכנית והמצב יותר לעומק, אך בגדול יש אפשרות לממש רק בית אחד.
תאריך:6/2/2013 8:55:39 AM