ערבות ביצוע

לדעתי חייבים לקבל ערבות ביצוע. גם הבנקים המלווים דורשים לתת ערבות ביצוע !
תאריך:6/2/2013 8:42:39 AM