ערבות ביצוע

היזם מוכן לתת ערבות חוק מכר (ליווי בנקאי סגור), ערבות מיסים וערבות בדק. עם זאת, ערבות ביצוע הוא מסרב לתת. האם צריכה להידלק לנו בתור דיירים נורה אדומה או שמא זה לגיטימי? ועד כמה חשובה ערבות הביצוע?
תאריך:5/21/2013 12:14:11 PM