ערבויות

לא מומלץ לחתום על עיסקת תמ"א ללא ערבויות !!
תאריך:5/20/2013 12:45:30 PM