ערבות ביצוע

עד כמה חשוב לדרוש מהיזם/קבלן ערבות ביצוע בעת חתימת הסכם בפרוייקט תמ"א 38/2
תאריך:5/20/2013 12:35:40 PM