תמ"א 38 תיקון 2

האם לצורך חישוב אחוזי הבניה של התוכניות הסטטוטוריות מביאים בחשבון גם הקלות שניתן היה לקבל כמו תוספת קומה וכדומה ובנוסף לכך מוסיפים את הזכויות המוקנות מכח תמ"א 38 תיקונים 2+3
תאריך:5/14/2013 1:00:05 PM